เลเซอร์ช่วยดวงตา

เลเซอร์ใช้รักษาโรคต่างๆของดวงตาได้ จักษุแพทย์จะเลือกวีธีรักษา และชนิดของเลเซอร์ที่เหมาะสมกับโรค การวิจัยที่ผ่านมามากกว่า 30 ปี มีคำตอบที่ดีสำหรับการเลือกใช้ชนิดของเลเซอร์ ระยะและความเป็นมากน้อยของดวงตาที่จะใช้ รวมทั้งประสบการณ์ของจักษุแพทย์ ช่วยทำให้การรักษาโรคตาที่ใช้เลเซอร์ได้ผลดีขึ้นมากในปัจจุบัน

โรคตาอะไรบ้างที่ใช้เลเซอร์รักษาได้

 • เบาหวานขึ้นตา
 • จอประสาทตาเป็นรู
 • จอประสาทตาลอกหลุด
 • เส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน
 • จอประสาทตาเสื่อม
 • ต้อหิน
 • ต้อกระจกหลังผ่าตัด
 • สายตาสั้น
 • และอื่นๆ

ชนิดของเลเซอร์ที่ใช้รักษาดวงตาที่นิยมกันมากในปัจจุบัน

 • อาร์กอนเลเซอร์
 • ไดโอดเลเซอร์
 • แอ็กซายเมอร์เลเซอร์

เบาหวานขึ้นตา
             เป็นโรคเบาหวานนานหลายปี จะมีการเปลี่ยนแปลงขอลเส้นเลือดฝอย ในอวัยวะต่างๆของร่างกาย ถ้าเกิดที่จอประสาทตาเส้นเลือดจอประสาทตาจะพอง แตก เลือดออก ไขมันออก จอประสาทตาบวม เรียกว่า เบาหวานขึ้นตา เส้นเลือดงอกใหม่ในจอประสาทตาเกิดมาแล้วจะแตกเปราะง่าย ทำให้มีเลือดออกในน้ำวุ้นตาและตามัวลงทันที ทิ้งไว้นานรักษาไม่ได้
 

จอประสาทตาเป็นรู
             อาการเริ่มแรกจะเห็นอะไรลอยไปลอยมา ตามัวลง ถ้ามีรอยขาดหรือมีรูที่จอประสาทตา สามารถใช้เลเซอร์รักษารอยรูที่ฉีกขาดเพื่อป้องกันจอประสาทตาลอกหลุด ทำการรักษาได้โดยไม่ต้องอยู่โรงพยาบาล

 

จอประสาทตาลอกหลุด
                ผู้ป่วยจะมีอาการสำคัญ คือเหมือนมีม่านบังตา เมื่อจักษุแพทย์แก้ไขจอประสาทตาลอกแล้วใช้เลเซอร์รักษารอบๆ รูฉีกขาดในขณะทำการผ่าตัด จะได้จอประสาทตาลอกหลุดแบบมีพังผืดขึ้น การผ่าตัดน้ำวุ้นตา และ ใช้เลเซอร์ก็อาจเป็นสิ่งจำเป็น

 

เส้นเลือดอุดตันในจอประสาทตา
               มักเกิดในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดอาจอุดตันเป็นบางที่หรือทั้งหมด จอประสาทตาบริเวณนั้นจะขาดอ็อกซิเจน นานเข้าจะเกิดเส้นเลือดงอกใหม่และแตกง่าย การรักษาจอประสาทตาที่ขาดอ็อกซิเจน คือการใช้เลเซอร์เท่านั้น

 

ต้อกระจก
                คือภาวะเลนส์ตาขุ่นมัว มักเกิดในผู้สูงอายุ ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาต้อกระจกด้วยเลเซอร์ตั้งแต่เริ่มต้น จะใช้แย็กเลเซอร์รักษาเยื่อหุ้มเลนส์ เมื่อผ่าตัดหรือสลายต้อกระจกแล้วแย็กซ์เลเซอร์ ใช้ตัดใยขุ่นขาวของเยื่อหุ้มเลนส์ เพื่อให้แสงสว่างเข้าตามากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมองเห็นได้ชัดเจน

 

Comment

Comment:

Tweet